Wellness screening – Hälsokontroll

Wellness Screening

En modern hälsokontroll

Wellness Screening är ett datorstött Lifestyle Management System som tar reda på hur din livsstil påverkar din hälsa.

Varför ska du välja wellness screening hos oss?

  • Vi tar oss tid för dig
  • Mätningen tar endast 6-8 minuter och är helt smärtfri. Vi tar inga blodprov så du slipper obehag.
  • Screeningen genererar mellan 40-60 olika fysiologiska biomarkörer
  • Screeningen ger en översiktsbild av en persons hälsa och eventuella avvikelser från en optimal hälsa.
  • Screeningen är 100% evidensbaserad.
  • I screeningen ingår livsstilsanalys, hälsoanalys, mätbara hälsoresultat, handlingsplan för kost och träning
  • Du kommer få bättre förståelse av hur ditt levnadssätt påverkar din hälsa och vad du kan göra åt det
  • Du känner starkt för att du kan påverka din hälsa och hålla dig frisk genom rätt val av kost, träning och vill veta hur du ska göra.

En screening tar ca 1 tim, i det inkluderar samtal/analys, mätning och genomgång av resultatet. Du får som resultat en handlingsplan som du kan använda för att ta rätt steg mot en bättre hälsa. Handlingsplanen tar upp de väsentliga om din hälsa, en kostplan, en träningsplan samt förslag på kosttillskott som kan vara nödvändiga för att stärka upp dig. Genom att göra uppföljningsmätningar kan vi validera om din hälsa förbättras av föreslagna åtgärder.

Hälsoscreening på privatpersoner utförs på Acctive, Kungsgatan 26, Luleå