Holistisk hälsa med funktionsmedicinsk arbetsmodell

 

Din livsstil idag påverkar din hälsa imorgon

Den stora majoriteten av all ohälsa i dagens samhälle är relaterad till livsstilen. Våra gener är olika för alla individer och påverkar känsligheten om och hur vi får ohälsa, men det är livsstilen som ofta avgör om en sjukdom eller ett symtom bryter ut. Vår livsstil påverkas mycket av följande faktorer.

Holistisk balans kan beskrivas av följande 5 punkter

  1. Kost och näring
  2. Motion och rörelse
  3. Sömn och avslappning
  4. Stress och avkoppling
  5. Relationer

Genom att tänka igenom sitt liv och göra nödvändiga förändringar så kan vi som människa få balans i livet. Men det kan räcka med att vi förbiser en av dessa 5 punkter för att vi ska skapa grunden för ohälsa.

 

 

På Acctive jobbar vi utifrån holistisk hälsa, även kallat helhetshälsa. Helheten är större än delarna var för sig.

Som en jämförelse från vardagslivet: Om en varningslampa lyser i bilen så blir inte problemet löst av att man tar bort lampan. Problemet som fick lampan att lysa finns kvar.

Våra kroppar är bra på att ge oss varningssignaler men i dagens stressade samhälle har vi blivit dåliga på att lyssna på kroppen. Trötthet, hudsjukdomar, magproblem mm är symptom på underliggande problem.

Inom funktionsmedicin så betraktar man kroppen som en helhet, ett system sammansatt av flera kroppsfunktioner och system som hela tiden är kopplade till varandra och som påverkas av vår kost, vår fysiska aktivitet, vår näringsstatus, vårt stresstillstånd, våra relationer, våra tankar och till viss del vår genetik. 

 

Traditionell sjukvård är sjukdomsorienterad

medan funktionsmedicin är personorienterad.

 

På Acctive kombinerar vi det holistiska synsättet på hälsa med en funktionsmedicinsk modell.

Vi jobbar som hälsorådgivare och vårt mål är att få människor att hålla sig friska och välmående och undvika att få ohälsa. 

Har någon form av ohälsa uppstått, söker vi orsaken till symptom och varför dessa har uppstått.

Vi fokuserar därför inte på att dämpa symptom utan försöker hitta de underliggande orsakerna till ohälsa. Det innebär att vi genomför en typ av detektivarbete genom b.la. hälsoformulär, frågor samt gör analyser med hjälp av wellness screening och hårmineralanalys för att hitta orsakerna till problemen.

När vi identifierat orsaker till varför ohälsa kan uppstå tar vi fram en lösning som passar för den enskilda individen. Trots att många problem är likartade och kommer från vår livsstil så är varje människas levnadssituation unik och vi skräddarsyr därför lösningen för var och en.

En kropp kan bli sjuk av att matas med ohälsosam kost, stress, lite sömn, ingen träning, rökning, alkohol mm men kroppen har också en stor självläkande förmåga om den bara ges rätt förutsättningar.

 

Vi jobbar därför med att försöka verifiera vad det är som belastar kroppen negativt. Genom att bli medveten om vad som orsakar problem är det lättare att ta bort det som är dåligt för hälsan och tillföra det som främjar hälsan. Det finns många parametrar vi kan jobba med för att främja hälsan men framför allt handlar det om att äta rätt, motionera, minska stress, öka sömnkvaliteten, få återhämtning och vila samt komplettera kosten med viktiga näringstillskott

På Acctive finns Gunilla som tidigare jobbat 25 år som undersköterska med lång erfarenhet av traditionell behandling av läkemedel och de eventuella kontraindikationer som kan finnas.

Vi jobbar inte med att behandla sjukdomar utan vi fokuserar på att identifiera vad som har orsakat en ohälsa och sedan hitta vägar mot en sund livsstil som påverkar att ohälsa går mot bra hälsa.

 

Vi kan inte allt och därför samarbetar vi

I ett led att främja hälsa så samarbetar vi med Tobias Wattman Lundstig på Råå Kraft och Hälsa som har samma holistiska tänkande som vi och han har fantastiska verktyg i sin låda. Läs mer under vi tycker om samarbeten.