Vad ger en hälsokontroll, sk screening?

Wellness Screening är mätmetoder för frisk- och hälsovård som vi använder för att kunna presentera en nuvärdesbild av din hälsa. Genom att ha förståelse om hur din kropp mår och vad som avviker från en bra hälsa så kan vi analysera mätresultatet och presentera en handlingsplan på hur du kan förbättra din hälsa. Vår målsättning med wellness screening är att få DIG medveten om något är fel i kroppen och på så sätt kunna förändra det innan det övergår till att bli sjukdomar. 80 % av ohälsa går att koppla till människors livsstil och symtom som kan finns i många år innan sjukdomar uppkommer, tecken på att sjukdomar är på väg är hjärndimma, ineffektivitet, minnesproblem, trötthet, problem att fokusera, depression och smärta för att nämna några

Screeningen delas in i fyra olika kategorier.

De fyra kategorierna är:

 • Lifestyle score

 • Homeostasis score

 • Macrovascular score

 • Microvascular score

Lifestyle score

Här hittar du din kroppssammansättning och de biomarkörer som visar om du har en god kondition och som kan ligga till grund för det mest optimala träningsprogrammet.

Biomarkörer som ingår:

 • Hjärta- och cirkulation

 • Kväveoxid – Endotel funktion

 • Stress – Autonoma nervsystemet

 • Kroppssammansättning

 • Syremättnad, VO2 max

 • Insulin resistans

 • Låg-gradig kronisk inflammation

 • Hjärnan – (serotonin, dopamin och noradrenalin)

 • Matsmältning

 • Neuropathy (Sudomotor funktion)

 • Mineraler, pH balans, oxidativ stress

 • Metabolism – Sköldkörtel

 • Lever/Njure

Homeostasis score

kroppen jobbar konstant med att upprätthålla en balans och anpassa sig till olika situationer som uppstår, tex om kroppen är för varm börjar vi svettas. Kroppens förmåga att behålla balans är en mycket god markör på en persons hälsostatus.

Under homeostasis score finner ni bla nedanstående biomarkörer:

 • Insulin Resistans  – Diabetes är en sjukdom som orsakas av en dysfunktion i kroppens förmåga att reglera blodsockret via insulin.

 • Endothelial homeostasis – Hur kroppen kan respondera och använda cirkulationssystemet som ett verktyg för att skapa vasodilatation eller en vasokonstriktion.

 • Autonomic homeostasis – Kroppen använder det autonoma nervsystemet för att skapa en homeostatisk balans. Hög stress under lång tid kan slå ut kroppens förmåga att behålla en god balans/homeostas.

 • Inflammation – Om kroppen har en god homeostas återfinns ingen kronisk inflammation.