Uppföljning

UPPFÖLJNING OCH OMANALYS

När du har följt terapeutens rekommendationer under en period, kommer ni överens om när det är lämpligt att göra en omanalys. Syftet med omanalysen är att säkerställa att åtgärderna har resulterat i en bättre mineralbalans. 

Omanalysen är utformad på samma sätt som föregående analys, men där är vissa betydelsefulla skillnader. För det första kommer nya mineralvärden att visas jämte gamla, så att det på ett enkelt sätt går att avläsa förändringarna. För det andra innehåller rapportdelen också kommentarer kring viktiga förändringar sedan föregående mätning och vilken påverkan dessa har fått på bland annat olika metabola funktioner. Observera att det är normalt att förändringar har skett inom vissa områden men inte inom andra. Kostförslagen kan också komma att ändras, precis som kosttillskottsrekommendationerna för att säkra en fortsatt effektiv balansering och/eller livsstil.

Låt balanseringen ta sin tid

Tänk på att en balansering tar tid. Många gånger finns en mångårig obalans som ska komma tillrättas med. Därför är det viktigt att ha i åtanke att det kan ta allt från några månader till flera år att återställa obalanser. En ommätning är därför viktig, även om man många gånger mår mycket bättre efter bara några månaders balansering.  En balansering tar längre tid om du är stressad under tiden. Allt som stressar kroppen påverkar balanseringen. Stressande faktorer för kroppen är exempelvis obalanserade kost- och dryckesvanor, för lite/dålig sömn, dåliga sociala relationer och arbetsöverbelastning. Det är upp till dig som klient att följa rekommendationerna från terapeuten.