Regelbunden hälsokontroll

Vill du göra en fullständig kontroll över hur din hälsa förändras över ett år så erbjuder vi 2 olika hälsokontrollpaket

Lilla hälsokontrollen är perfekt för dig som vill ha bättre kontroll på din hälsa samt vill göra hälso-/livsstilsförändringar

Stora hälsokontrollen är till för dig som inte lämnar något till slumpen. Du vill ha total kontroll på hur du mår samt vill göra hälso-/livsstilsförändringar.
Den här kontrollen passar även bra för dig som t ex har genomgått amalgamsanering eller misstänker att du är tungmetallförgiftad och behöver få tungmetallerna i normal nivå.

Lilla hälsokontrollen:

Pris: 7995 kr

I det lilla paketet ingår
2 st hårmineralanalyser
2 st hälsoscreeningar
2 stycken kompletterande kontroller. I kontrollen ingår (blodtryck, syremättnad i blodet, blodfetter, insulinresistens, hjärtfunktion)

Månad 1:
Hälsoscreening och hårmineralanalys.
Utifrån det gör vi ett individuellt hälsoprogram och mineralbalansering för dig. Du får en hälsoanalysrapport, förslag på lämplig träning, förslag på lämplig kost och näringstillskott

Månad 4:
Vi följer upp hur du mår med kompletterande kontroll, gör eventuella förändringar.

Månad 7:
Hälsoscreening och hårmineralanalys
Vi kontrollerar hur din hälsa har förändrats det senaste 6 månaderna. Vi gör nödvändiga förändringar i ditt hälsoprogram och mineralbalanseringen.

månad 10:
Vi följer upp hur du mår med kompletterande kontroll, gör eventuella förändringar.

Stora hälsokontrollen:

Pris: 13 995 kr

I det stora paketet ingår
2 stycken hårmineralanalyser
4 st hälsoscreeningar
8 st kompletterande kontroller. I kontrollen ingår (blodtryck, syremättnad i blodet, blodfetter, insulinresistens, hjärtfunktion)

Månad 1:
Hälsoscreening och hårmineralanalys.
Utifrån det gör vi ett individuellt hälsoprogram och mineralbalansering för dig. Du får en hälsoanalysrapport, förslag på lämplig träning, förslag på lämplig kost och näringstillskott

Månad 2:
Vi följer upp hur du mår med kompletterande kontroll, gör eventuella förändringar.

Månad 3:
Vi följer upp hur du mår med kompletterande kontroll, gör eventuella förändringar.

Månad 4:
Hälsoscreening.
Har det skett förändringar i din hälsa, anpassar vi ditt nya hälsoprogram utifrån det. Vi gör nödvändiga förändringar i ditt hälsoprogram, förslag på lämplig träning, förslag på lämplig kost och näringstillskott.

Månad 5:
Vi följer upp hur du mår med kompletterande kontroll, gör eventuella förändringar.

Månad 6:
Vi följer upp hur du mår med kompletterande kontroll, gör eventuella förändringar.

Månad 7:
Hälsoscreening och hårmineralanalys
Vi kontrollerar hur din hälsa har förändrats det senaste 6 månaderna. Vi gör nödvändiga förändringar i ditt hälsoprogram och mineralbalanseringen.

Månad 8:
Vi följer upp hur du mår med kompletterande kontroll, gör eventuella förändringar.

Månad 9:
Vi följer upp hur du mår med kompletterande kontroll, gör eventuella förändringar.

Månad 10:
Hälsoscreening.
Har det skett förändringar i din hälsa, anpassar vi ditt nya hälsoprogram utifrån det. Vi gör nödvändiga förändringar i ditt hälsoprogram, förslag på lämplig träning, förslag på lämplig kost och näringstillskott

Månad 11:
Vi följer upp hur du mår med kompletterande kontroll, gör eventuella förändringar.

Månad 12:
Vi följer upp hur du mår med kompletterande kontroll, gör eventuella förändringar.