Personintegritet

Personintegritet enligt dataskyddsförordningen GDPR

Vi skyddar dina personuppgifter

Acctive Living Sweden AB (orgnr 556908-8015) driver dels en fysisk butik, e-handel samt erbjuder behandlingar och hälsokontroller. Vi bryr oss om dig och och värnar om din personliga integritet när du handlar hos oss eller använder våra tjänster.
Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vår personal är införstådd och uppdaterad i personintegritetsfrågor och följer vår personintegritetspolicy. Vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR och våra interna riktlinjer, policys och rutiner för hantering av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och hur länge?

Med stöd av ditt samtycke samlar vi in och lagrar uppgifter som du själv lämnar till oss;
Det kan vara namn, adress, personnummer, mobilnummer och e-post. Vi samlar in information kring dina köp, köpta varor, pris, datum och butik/webb, samt eventuella frivilliga uppgifter du lämnar till oss. Det kan tex ske vid beställning av varor eller undanläggning av varor. Du deltar i ett evenemang, tävling eller liknande. Personnummer har vi endast behov av om du väljer att köpa varor i vår fysiska butik och önskar betala med faktura. I det läget behöver vi ditt personnummer för att garantera säker betalning. Vid övrig betalning i vår fysiska butik, behandlingar eller hälsokontroller behöver vi inte ditt personnummer.

Handel i butiken
Vid köp i vår butik sparar vi normalt inga personuppgifter. Dock vid de tillfällen du beställer varor och du önskar bli kontaktad sparar vi ditt namn och mobilnummer. Den informationen har vi ingen ytterligare användning av utan förstörs så fort ärendet är klart. Om du vid köp i butiken gärna vill betala mot faktura behöver vi även ditt personnummer för att garantera säker betalning. Vi använder oss av Fortnox Finans vid dessa fakturaköp.

Kundklubb
Vår nuvarande kundklubb hanteras av Club Luleå som är en del av Gratistidningen i Norrbotten. Vid anmälan till kundklubben sparas ditt namn, adress, telefonnummer, epost-adress men inte ditt personnummer. Club Luleå är personuppgiftsägare och ansvarar för drift och säkerhet av dessa personuppgifter. Du har tillgång till ditt konto och kan avsluta det själv eller be Club Luleå om detta.

E-Handel
I vår e-shop skapar du ett konto för snabbare hantering vid betalning. Kontot är skyddat med dina inloggningsuppgifter som du själv skapar. I kontot uppger du ditt namn, leveransadress, telefonnummer. Du behöver ej uppge ditt personnummer.
Vid betalning i shoppen är det Payson som ansvarar för all personinformation. Du kan välja flera olika betalsätt. Om du uppmanas skriva in ditt personnummer är det endast Pasyson som har tillgång till det, Acctive har inte tillgång till ditt personnummer.

Behandling
Vid ansiktsbehandling behöver vi ställa en del personliga frågor, tex matvanor, allergier, sjukdomar för att kunna göra en korrekt analys av vilken hudbehandling som bör göras. Dina uppgifter sparas i ett låst skåp på Acctive. Vi tar endast minimalt med personliga uppgifter men behöver spara ditt namn, kontaktuppgifter, ev hälso- och hudproblem. Dock behöver vi inte ditt personnummer. Du kan när som helst begära att få ta del av den information som sparas om dig samt begära att vi raderar all information. Har du inte varit på efterföljande behandling inom 1 år så förstörs dina uppgifter i en dokumentförstörare.

Wellness screening
Vid en wellness screening behöver vi ställa en del personliga frågor, tex matvanor, allergier, sjukdomar, sömnproblem, stress, träning för att kunna göra en bra screening och analys. Vi är noggranna med hur vi hanterar dina uppgifter. Mätningen som görs med Wellness Screening är trippelt skyddat och hanteras i en dator som är lösenordskyddad, screeningprogrammet är lösenordskyddad och mätdatat sparas krypterat. En rapport av screeningen tas fram som dels ligger sparad digitalt i en lösenordsskyddad molntjänst och dels utskriven men inlåst i ett kassaskåp i väntan på att klienten får rapporten.

Har du inte varit på efterföljande screening inom 2 år så raderas dina digitala personuppgifter och eventuella pappersrapporter förstörs i dokumentförstörare.
Bokning kan göras på Acctive eller via telefon. Vi behöver ditt namn och telefonnummer för bokning av en screening.

Kundträffar, föreläsningar, happenings, tävlingar etc
Vid dessa event behöver vi ta upp namn, mobilnummer, emailadress, ev allergier för att kunna sammanställa vilka som avser deltaga. Efter eventet kommer personuppgifterna att förstöras.

Vad betyder personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till

Vem är personuppgiftsansvarig?

Acctive Living Sweden  AB (orgnr 556908-8015) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter vad gäller den hantering som presenteras i detta dokument avseende på handel i vår fysiska butik, behandlingar samt Wellness Screening.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

 • Beställning och undanläggning av varor. Vi sparar ditt namn och telefonnummer tills dess att ärendet är klart.
 • Köp i butik eller webbshop där det kan framgå personuppgifter på faktura, verifikat sparas enligt lagstadgad tid i 7 år.
 • För att hantera eventuella rekla­mations- och garanti­ärenden samt inkassokrav kan personuppgifter lagras upp till 36 månader för att hantera ärendet och fullfölja antingen vår skyldighet eller rättslig förpliktelse.
 • Vid behandling och screening lagras dina personuppgifter i 12 månader. Om ingen ny behandling eller screening görs inom 12 månader förstörs personuppgifterna då de anses inte vara aktuella längre

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

I de flesta kundkontakter dagligdags hanteras dina personuppgifter endast av personalen på Acctive, dock kräver vår verksamhet att personuppgifter hanteras utanför Acctive´s domäner.

I följande fall hanteras persondata utanför Acctive

 1. Svenska Civildatalogerna AB, organisationsnr 556348-5928 är personuppgiftsansvariga för kunder som valt att ingå i Acctive´s kundklubb
 2. Payson, svenskt betalningsinstitut (orgnr 556646-2858) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som uppges vid betalning i vår webbshop.
 3. Företagsbyrån i Luleå (orgnr 556408-5701) samt Deliotte (orgnr 556271-5309) är respektive personuppgiftsansvarig vad gäller personuppgifter som kan finnas i företagsverifikat, bokföring och bokslut.
 4. Quadriga AB (orgnr 556301-4207) är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som hanteras och lagras i den kassa-/webbshopslösning som Acctive använder.
 5. Fortnox AB och Fortnox Finans (orgnr 556469-6291) är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som hanteras och lagras i bokföring samt vid fakturering och inkassoärenden.
 6. Mailchimp är personuppgiftsansvarig för hantering av personuppgifter vid utskick av nyhetsbrev
 7. Vi lämnar inte ut några uppgifter till tredje part i reklamsyfte eller om inte detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet.
 8. Vi använder Google Analytics för att analysera för att förbättra din upplevelse av vår hemsida. Vill du veta mer om hur Google Analytics hanterar dina personuppgifter finns mer information här och här.
Sociala medier

Acctive´s webbplats, facebook samt Instagram kan erbjuda möjlighet för användare att kommentera och dela innehåll där det framgår personliga uppgifter. Då dessa uppgifter betraktas som offentliga uppgifter så tar Acctive inget ansvar för hur dessa personuppgifter nyttjas av andra användare.

Få dina personuppgifter rättade eller raderade

Du kan alltid ta del av de personuppgifter som vi hanterar i vår verksamhet. Kontakta oss för att få en sammanställning av de uppgifter vi har om dig. Om du anser att någon personuppgift är felaktig så kan du begära att den ändras, tex namn, adress, telefonnummer. Personuppgift som kommer från en behandling eller hälsoscreening är terapeuternas bedömning och analys och dessa uppgifter ändras inte på kundbegäran. Du har dock alltid rätt att ta del av all sparad information om dig samt välja att radera innehållet. Pågår ett reklamations-, garanti- eller inkassoärende sparas uppgifterna tills dess att ärendet är avslutat.

Patientjournal

Acctive bedriver inte sjukvårdsbehandling utan endast förebyggande hälso-/friskvård varför det inte finns någon patientjournal som diarieförs med myndigheter.

Återkalla ditt samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Se dock ovan under rubriken ”Hur länge bevarar vi dina personuppgifter”.

Hur kontaktar du oss?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, rätta, radera eller om flytta dina uppgifter kontaktar du oss enligt uppgifterna nedan. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

Acctive Sport & Hälsa
Kungsgatan 26
972 31 Luleå

Telefon: 0920-248170
E-post: info@acctive.se