Hur gör man en HMA analys?

HUR GÖR MAN EN ANALYS?

En hårmineralanalys är enkel och smidig att göra. Den ger många svar om din kropp, hur du fungerar och varför du mår som du gör. Labbet som gör analyserna, Trace Elements Inc., använder känsliga mätinstrument vilket ger ett exakt svar på hur din mineralstatus ser ut.

Steg 1: Frågeformulär

Vi börjar med att gå igenom ditt allmäntillstånd. Du berättar hur du mår med avseende på din kost, träning, sömn, stress, sjukdomar, mediciner samt fyller i ett frågeformulär. Detta ligger som grund till att lättare förstå och tolka resultatet från hårmineralanalysen.

Steg 2: Klippning 

Först tas ett prov av ditt hår. Håret ska komma från flera ställen nära hårbottnen och i bakre delen av huvudet. Terapeuten delar upp håret och klipper så nära hårbottnen som möjligt. Genom att klippa lite grann på olika ställen så är det ingenting som syns. Därefter klipps överflödigt hår bort från provet och kvar lämnas 2,5 – 4 cm från hårrötterna. Den totala mängden hår som behövs är ca 1 msk. Om man inte kan skicka huvudhår kan man ta bitar av naglarna eller könshår. Men tänk då på att resultatet kanske inte visar den allra senaste mineralbalansen eftersom dessa vävnader växer långsammare än huvudhår.

Steg 3: På labbet 

När ditt prov anländer till laboratoriet prepareras det för testningen genom ett flertal speciella procedurer som utvecklats av Trace Elements, Inc. Efter omfattande förberedelser placeras ditt prov i provrör. Särskilda syror tillsätts sedan som påbörjar nedbrytningen, eller ”smältningen” av håret. Syrorna i kombination med hög värme gör att ämnena i hårproteinet kan separeras. När väl håret är fullständigt upplöst återstår endast mineralsalterna. Efter att ha blivit till en lösning analyseras sedan mineralerna med hjälp av hyperkänsliga specialinstrument.

Steg 4: Resultatet

Därefter tolkar man resultatet och flera hundra faktorer bedöms, exempelvis förekomsten av olika mineraler, deras inbördes förhållande och tungmetaller. Även den metaboliska typen bestäms. Trace Elements, Inc. skickar resultatet från din håranalys, komplett med diagram och åtföljande förklaringar samt en fackmässig rapport till din läkare/terapeut. Du kan lära dig mycket om din kropp, och kanske hitta svar som du letat efter i åratal.

Steg 5: Balanseringen

Efter ca 2.5-3 v kommer resultat tillbaka från laboratoriet. Vi väger samman ditt hälsotillstånd med analysresultatet för att få en bra sammanställning, I din analysrapport ingår ett schema över vilka kosttillskott du bör ta. Det är ett program som är skräddarsytt utifrån din ämnesomsättningstyp och dina unika behov. Det är viktigt att följa rapportens rekommendationer då varje mineral, vitamin och spårämne samarbetar och är synergister till varandra. Samspelet mellan dessa näringsämnen bygger på mångårig forskning och erfarenhet. En balansering tar mellan 2-3 månader. Därefter kan du göra en ny analys för att se hur bilden har förändrats.